Corona en NEOS
Het is aan het kantelen

 Ook al heeft Corona de wereld stevig in de greep gehad en heeft dat virus veel van onze activiteiten gekortwiekt (waardoor het er uit vliegen tijdelijk wat bemoeilijkt is) wil dat niet zeggen dat we stil hebben gezeten. Nu de zon weer gaat schijnen kunnen evenementen weer met een wat meer definitief karakter worden gepland.

We gaan nu ook proberen om onze website zo up to date mogelijk te houden.

Intussen: Hou vol, respecteer de regels en blijf gezond! 

 
AV 21 oktober 2021
Op 21 oktober werd de tweede AV van dit jaar gehouden. Gekozen was voor een bijzondere locatie, n.l. bij de groente- en fruitveiling Belorta in Sint-Katelijne-Waver

 Op 21 oktober werd in de groente- en fruitveiling Belorta in Sint-Katelijne-Waver de tweede algemene vergadering van ons Neos ProvAnt gehouden. Er waren minder aanmeldingen dan gebruikelijk, wat o.a. te verklaren is door de vele lokale activiteiten bij de heropstart na de Coronatijd. Toch mag gesproken worden van een geslaagde AV nu 56 bestuursleden uit 22 clubs aanwezig waren. De vergadering verliep in goede ambiance. 

Alvorens te starten met de vergadering werd stil gestaan bij het overlijden van Wim Heestermans uit Kalmthout en Luc van Nuland uit Aartselaar. Zij hebben actief deelgenomen aan NEOS in bestuursfuncties, zowel lokaal, provinciaal als nationaal. 

Grete Cornelis, ons plaatsvervangend directeur van NEOS vzw, hield een duidelijke inleiding over het nieuwe beleidsplan 2021-2025 met de titel: "Oud worden doe je niet alleen. NEOS neemt je mee!" Het beleidsplan bevat een waaier van ambitieuze doelstellingen om meer mensen mee te nemen in een warm verbindend succesverhaal. NEOS wil dit bereiken door het verenigingsleven uit te bouwen tot echte verenigingskunst. Het beleidsplan is voor bestuurders terug te vinden op het bestuurdersnet.

Voortbouwend op het begrip verenigingskunst kwam het onderwerp buddywerking aan de orde. Met de buddywerking wil ons NEOS meer doen dan iets doen voor mensen, maar iets doen met mensen. Als je rond kijkt zie je dat dit al vaak gebeurt, maar dat kan nog verder uitgebouwd worden. Mensen betrekken bij het leven om te voorkomen dat ze achter de geraniums weg kwijnen. Krijgt nog een vervolg.

Het tussentiijds financieel verslag werd duidelijk uitgelegd door onze penningmeester Paul Cocquet aan de hand van een power point presentatie. Het verslag werd zonder discussie goedgekeurd. Daar de statuten voorzien in een jaarlijkse controle door twee commissarissen is naar de samenstelling van deze commissie gekeken. Jef Van der Auwera (NEOS Malle) heeft te kennen gegeven zijn mandaat te willen continueren. Jean van Gutschoven (NEOS Brecht) heeft zijn mandaat ter beschikking gesteld. Hij wil gewoon gaan genieten van de activiteiten van NEOS. Jean wordt hartelijk bedankt voor zijn inzet voor ons NEOS. Ter vervanging wordt voorgesteld mevrouw Viviane De Bal (NEOS Westerlo). Als voormalig plant controller heeft zij de nodige ervaring met cijfercontrole. Haar kandidatuur wordt met unanimiteit van stemmen aanvaard. Wij wensen haar succes.

Daarna wordt vanuit verschillende werkgroepen verslag gedaan van de activiteiten, waarna de vergadering wordt gesloten en de deelnemers uitgenodigd voor een afsluitende drink met hapjes in de cafetaria van de veiling.

Kortom een geslaagde AV!

     

 
 
10/2/2022
Theater Onderland
Theatervoorstelling met een sterke cast, waarin politiek en kapitaal worden afgewogen tegen familiebanden en leefbaarheid