Welkom op de site van Neos Sint-Niklaas
  • Een sociaal-culturele seniorenvereniging voor ouderen uit de middengroepen.
  • Deel uitmakend van de nationale senioren-organisatie Neos vzw en het provinciaal verbond Oost-Vlaanderen,
  • Voor 50-plussers uit Sint-Niklaas met een brede interessesfeer: cultuur, uitstappen, reizen, sport, ontspanning.
  • Voor een zinvolle invulling van uw vrije tijd in een gemoedilijke, vriendschappelijke sfeer.

Nieuwe leden zijn in onze vereniging van harte welkom

31/5/2022
Bezoek aan sociaal punt. De Springplank
We bezoeken vandaag de Welzijnsschakel “De Springplank” met o.m. het voedselbedelingspunt in de Kleine Heimelinkstraat 17 in Sint-Niklaas. De doelstelling en werking van dit sociaal punt wordt ons deze middag uitgelegd. We krijgen een brede kijk op en inzicht in de werking van een organisatie die steunt op geëngageerd vrijwilligerswerk. Het is door de bereidwillige medewerking van leden van Neos Sint-Niklaas, dat we kennis mogen maken met een lovenswaardig sociaal initiatief in onze eigenste stad. Waarvoor dank en appreciatie. Maximum 30 geïnteresseerden kunnen deelnemen.
14/6/2022
Daguitstap naar Gent
De dag start om 08.15u. aan Syntra om tegen 09.15u. aan De Poel (hartje Gent), de Kuip van de Artevelde stad te bezoeken. Twee erkende stadsgidsen (X. Perneel en J.P. Ongena) loodsen ons. Om 11.00u. verzamelen we in de Sint Baafskathedraal (bij onthaal lockers) voor een vrij blitsbezoek en vanaf 11.15u. tot 11.55u. dompelen we ons onder in een individueel Augmented Reality bezoek van het “Lam Gods” van de gebroeders Van Eyck, de Tour Of Detail (met 3D bril of tablet). Om 12.15u. lunchtijd in de zeer verzorgde Salons Carlos Quinto nabij de Vrijdagsmarkt, exclusief open voor Neos Sint-Nikla
23/6/2022
Wandeling : Hamme, de Oude Durme
Oude glorie die kronkelt dat het een lieve lust om zien is. We hebben het hier over Waaslands belangrijkste rivier in onze contreien, de Durme. Herdoopt in Oude Durme. Een gemakkelijke natuurtocht, twee uurtjes min of meer als naar gewoonte, met prachtige nostalgische hoekjes, lisdijken, “verschoten” reigers en indommelende vissers.
28/6/2022
Gouden Jubileum en afsluiter van het werkjaar met Lieven Debrauwer
dinsdag 28 juni 2022 vieren we 50 jaar Neos Sint-Niklaas in de feestzaal “Ons Huis” te Sint-Niklaas. Derde poging om dit “Gouden feest” te organiseren, wordt spreekwoordelijk: “Derde keer, goeie keer”! De academische zitting, in aanwezigheid van ere-genodigden, start om 10.30 u.. Een sprankelende receptie met overheerlijke amuses, gevolgd door een fijn drie gangen menu met aangepaste wijnen, sluiten naadloos aan bij de officiële aanhef. Het tweedelig muzikale namiddag intermezzo, verzorgd door Lieven Debrauwer, trakteert ons op een luchtige ongedwongen toets. Voor de catering en service d
4/9/2022
Neos Festival, 40-jarig bestaan Neos v.z.w.
Zoek: