Welkom op de site van Neos Tongeren
Een overzicht van hetgeen NEOS Tongeren al gerealiseerd heeft
13/6/2019
Zomerfeest
NEOS Tongeren sluit het werkjaar 2018-2019 af met een zomerfeest op donderdag 13 juni 2019 in feestzaal Casino.
21/6/2019
Slotconcert Zomeropera Alden Biesen
23/11/2019
Musical 40-45