58

WELKOM BIJ NEOS-TORHOUT

NEOS is de afkorting voor NEtwerk van Ondernemende Senioren.

 NEOS-Torhout is gestart in april 1974 als CRM.  Intussen is die naam gewijzigd in NEOS.

 NEOS richt zich zowel tot jongere als oudere senioren met een brede maatschappelijke interesse.

Onze 14 enthousiaste bestuursleden staan garant voor het ontwikkelen en organiseren van een degelijk eigen programma, dat aangevuld wordt met organisaties van zowel NEOS West-Vlaanderen vzw als NEOS vzw Nationaal.


Wij zijn lid van de Seniorenraad en de Cultuurraad van Torhout. Verder hebben wij een vertegenwoordiging in de Raad van Bestuur van NEOS West-Vlaanderen.

In de andere rubrieken van onze website vind je meer informatie over onze bestuursleden, onze geplande activiteiten en die van provinciale en nationale evenementen.

Je bent als lid steeds welkom op een van onze vele activiteiten. Maar ook als niet lid zullen we je hartelijk ontvangen: je kan dan zelf oordelen of je thuishoort in onze enthousiaste groep.

Bij onze bestuursleden kan je zowel persoonlijk, telefonisch of via email terecht voor meer informatie. 

28/9/2021
Slotmanifestatie Fietszoektocht 2021
5/10/2021
Het Groot West-Vlaams Neos Dictee
18/10/2021
Voordracht "Van string tot string" door Erna Siebens
9/4/2022
Uitgestelde voorstelling :GRUSSE AUS WIEN
Zoek: