NEOS Voeren
NEOS Voeren heet je welkom

NEOS Voeren is een vereniging van en voor actieve senioren uit Voeren en omgeving. Iedereen die zijn vrije tijd op een zinvolle manier wil gebruiken is bij ons van harte welkom. Maandelijks organiseren we activiteiten met " meerwaarde": voordrachten over relevante thema's, daguitstappen naar interessante plaatsen, bezoeken van toonaangevende concerten, doen we (een beetje) aan sport, ...

Momenteel zijn we met een 100-tal leden: authentieke Voerenaars, Nederlandstaligen die in de Waalse buurtgemeenten wonen, Nederlanders die in Voeren wonen en zelfs Nederlanders die in Nederland  wonen.

Lijkt je dit iets?  Neem contact op met een van onze bestuursleden

18/12/2018
Voordracht: Armoede is een verhaal van 1 op 7 - Welzijnszorg
1 op 7 mensen in ons land leeft in armoede en nog veel meer worden er tijdens een bepaalde periode in hun leven mee geconfronteerd. Armoede is een veelzijdig probleem waarbij mensen uitgesloten worden op verscheidene vlakken in het leven. Welzijnszorg maakt werk van structurele armoedebestrijding in eigen land.
27/12/2018
pétanquemiddag
7/1/2019
pétanquemiddag
11/1/2019
Musical Evita
21/1/2019
pétanquemiddag
Zoek: