Welkom op de website van Neos Herzele

 

Neos Herzele betekent een NEtwerk voor Ondernemende Senioren te Herzele.

Het bankrekeningnummer van Neos Herzele is BE26 9731 5892 4329

Neos Herzele is:

 • Een sociaal-culturele seniorenvereniging;
 • Deel uitmakend van de nationale senioren-organisatie Neos vzw en het provinciaal verbond Neos Oost-Vlaanderen;
 • Voor 50-plussers uit groot-Herzele die nog mee willen evolueren met de tijd en over een brede interesse beschikken, die te vinden zijn voor:
  • cultuur: muziek en musical, lezingen, toneel, ...
  • uitstappen: museumbezoek, stadsbezoek, bedrijfsbezoek, ...
  • reizen: city-trips, ...
  • sport: wandelen, fietsen, ...
  • ontspanning: gezellig samenzijn rond een thema: Paasfeest, Kerst- en Nieuwjaar, ...
  • voor een zinvolle en leuke invulling van vrije tijd in een gemoedelijke, vriendschappelijke sfeer.

Neos Herzele startte op 4 februari 2016 en telt sindsdien 140 leden. Zij maken ook allen deel uit van de nationale vzw Neos die meer dan 35.000 leden telt verspreid over meer dan 200 clubs.

Iedereen die zich herkent in wat Neos is kan uiteraard lid worden. Wie lid wil worden neemt het best contact op met een bestuurslid. De namen daarvan zijn te vinden onder de rubriek van deze website met de titel  "Wie zijn Wij"/"Bestuur".

Het lidmaatschap loopt telkens van 1 januari tot 31 december en bedraagt 35 €. Het jaarlijks activiteitenprogramma loopt telkens van 1 september tot 31 augustus. 

Elk lid van Neos wordt persoonlijk uitgenodigd naar elk evenement en krijgt ook viermaal per jaar het Neos-magazine in de bus.

Geplande activiteiten :

Jaarlijks stellen de bestuursleden een uitgebreid, divers en boeiend jaarprogramma op. De namen van die bestuursleden vindt u trouwens terug in de rubriek van deze website met de titel 'Wie zijn wij'/bestuur. 

Ook voor het voor het seizoen 2019-2020 werd zo een programma samengesteld.

De verslagen van alle activiteiten, ook die welke in het najaar van 2019 en in het prille voorjaar van 2020 werden georganiseerd vindt u onder de rubriek van deze website met de naam  "fotoalbum/verslagen".

Jammer genoeg werd dat programma vanaf maart 2020 omzeggens helemaal overhoop gehaald door de maatregelen die werden genomen in de strijd tegen het coronavirus. Verschillende evenementen werden afgelast en sommige werden reeds verplaatst naar een nieuwe datum in 2021. Andere werden uitgesteld naar een nog nader te bepalen moment.

In de rubriek "agenda" kan elke evolutie in het programma gevolgd worden.

Elk lid van Neos Herzele kan uiteraard ook individueel deelnemen aan de provinciaal- en nationaal georganiseerde programma's. Die programma's zijn te vinden op de website van Neos : www.neosvzw.be. Leden die zich daarvoor individueel wensen in te schrijven kunnen zich wenden tot de secretaris van Neos Herzele of rechtstreeks bij Neos vzw.

Kandidaten voor de bestuursploeg :

Nog steeds zijn er plaatsen vrij in het bestuur van Neos Herzele. Diegenen die zich aangesproken voelen om mee te werken aan de uitbouw van Neos te Herzele - in welke functie dan ook - zijn van harte welkom. 

Zij kunnen zich altijd melden bij een van de bestuursleden van Neos Herzele. 

24/10/2021
Het Schlagerfestival te Hasselt (uitgestelde versie)
5/3/2022
Optreden van Andrea Bocelli te Antwerpen (uitgestelde versie)
4/9/2022
Neosfeest : "40-jarig bestaan" te Antwerpen (uitgestelde versie)
4/9/2022
Musical "Singing in the rain" te Berlare
Zoek: