Je bent hier:
Lid worden
Hoe lid worden ?

Kom eens naar één van onze activiteiten!

Iedereen is welkom!

Heb je al beslist?

Neem dan contact op met één van onze bestuursleden (zie rubriek "Bestuur") en geef je contactgegevens door.

Het lidgeld voor 2023 bedraagt 42 € per persoon te betalen ten laatste tegen 1 december 2022 op rekeningnummer Neos Oud-Heverlee BE11 7343 1104 4148 met BIC KREDBEBB en onder vermelding van naam en voornaam en 'Lidgeld 2023'.