Je bent hier:
Lid worden
Lid worden

Het clubbestuur bepaalt autonoom de hoogte van het lidgeld, in functie van de eigen werking en geplande activiteiten. Een deel van het lidgeld moet de club doorstorten naar de provincie en naar het nationaal verbond. Wat de afdeling Tremelo-Baal betreft, bedraagt het jaarlijkse lidgeld vanaf 2024 35€ per persoon. We houden opnieuw een speciale actie, wie stort vanaf 1 september 2023 wordt lid voor 2024 en de resterende maanden van 2023, dit is tot vier maanden gratis lidmaatschap.

Met een lidmaatschap neemt men deel aan democratische prijzen aan elke activiteit. Elk lid is verzekerd en ontvangt het ledenblad "Neos Magazine" en de maandelijkse Nieuwsbrieven met agenda van de plaatselijke club..

Indien je wenst lid te worden, neem dan contact op met één van onze bestuursleden. Zie rubriek : Bestuur

Of neem, bij wijze van kennismaking, vrijblijvend deel aan een activiteit. Men kan maximaal tweemaal deelnemen als niet lid (als kandidaat lid).