Je bent hier:
Lid worden
Lid worden

Lid worden is bij ons geen probleem !!

Het lidgeld bedraagt € 37 per persoon
 voor een volledig jaar, vanaf  1 januari tot 31 december.

U neemt contact met één van onze bestuursleden of mail naar de secretaris simonne.seghers@skynet.be 
Telefoneren mag ook op het n° 03 775 91 71

Iedereen boven de 55 jaar kan bij ons lid worden zowel mannen als vrouwen of koppels.