Je bent hier:
Lid worden
Lid worden van Neos Bree

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat heeft Neos Bree je te bieden?   

  • Ons jaarlijks drieluikje met het gevarieerd jaarprogramma van Neos Bree;
  • frequente digitale nieuwsbrieven van Neos Bree met korte verslagjes, foto's, aankondigingen, clubagenda, weetjes;
  • maandelijks een digitale Nieuwsbrief (Digizine) van Neos Nationaal met allerlei interessante aanbiedingen en nieuwtjes;
  • driemaandelijks het Neos-magazine met boeiende artikels en weetjes;
  • verzekering tijdens elke Neos-activiteit;
  • bewijs van aansluiting bij een erkende sportfederatie zodat je een gedeelte van je lidgeld terugkrijgt van je mutualiteit.

Indien ons programma je interesseert (zie de knop 'jaarprogramma' op deze website), neem dan contact op via e-mail met de secretaris guy.beckx@telenet.be die je het 'formulier lidmaatschap' en verdere info zal bezorgen.

Hoe word je lid?   

Het lidgeld voor 2024 bedraagt 40€ per persoon bij aansluiting tussen 01/01/2024 tot en met 30/04/2024.

Vanaf 01/05/2024 kun je best als kandidaat-lid geregistreerd worden en je lidmaatschapsbijdrage (ook 40€ pp) uitstellen tot 01/09/2024 omdat je vanaf dan geniet van de bonus: je lidmaatschap loopt dan immers tot 31/12/2025. 

 
Je wordt lid als je ons het formulier lidmaatschap met je persoonsgegevens ingevuld terugbezorgt én door overschrijving van 40€ op rekeningnummer BE05 4528 0956 8175 van NEOS Bree. 

We vragen volgende persoonsgegevens (met toepassing van de wet op de privacy: zie ook de knop Neos en privacy op deze website) 

naam en voornaam
geslacht (M/V)
adres
geboortedatum 
telefoonnummer
GSM-nummer
e-mailadres 
Het is vandaag de dag vanzelfsprekend dat je een e-adres hebt zodat je onze uitnodigingen, nieuwsbrieven enz. kunt ontvangen.
 Wie geen e-adres heeft of er niet mee werkt, geeft ons het e-adres op van zoon / dochter of kleinkinderen ... die onze correspondentie aan jou kunnen bezorgen. Het persoonlijk bezorgen van de communicatie via de brievenbus, proberen we tot een uiterst minimum te beperken. Dank voor het begrip.

We heten je alvast zeer hartelijk welkom!
 

Guy Beckx
secretaris