Je bent hier:
Lid worden
Lid worden

Wens je met ons kennis te maken of lid te worden, contacteer één van onze bestuursleden, die je vindt onder de rubriek "Bestuur".  Dit mag mondeling, per telefoon of per mail, de keuze is aan U.

Elk lid ontvangt van Neos Nationaal een driemaandelijks tijdschrift.