Je bent hier:
Lid worden
LID WORDEN.

 Neos is een vereniging en werkt dus met een jaarlijks lidmaatschap.  Het lidgeld bedraagt 25 euro en kan overgemaakt worden op onze rekening IBAN BE36 1112 2225 4881 met als vermelding "lidgeld 2015".  Na betaling bent u lid voor één kalenderjaar, bent u verzekerd bij al onze activiteiten, ontvangt u ons driemaandelijks ledenblad Neos Magazine en wordt u persoonlijk op de hoogte gebracht van al onze activiteiten.