Je bent hier:
Wie zijn wij?
Wie zijn we ?

In de vorige eeuw, meer bepaald op 9 februari 1993, werd in Oud-Heverlee wat toen nog CRM heette boven de doopvont gehouden. CRM stond voor ‘Club voor de Rustenden uit de Middengroepen’. Vandaag kunnen we naar die naam alleen maar wat meewarig kijken. Rustenden: ken jij senioren die tijd hebben? Middengroepen: het lijkt op discriminatie. Wellicht daarom werd de naam CRM later veranderd in Neos, Netwerk voor Ondernemende Senioren. En inderdaad, onze senioren zijn zeer ondernemend, m.a.w. actief. Naast de gebruikelijke kinderoppas, wijden vele senioren zich aan hobby’s zoals schilderen, houtdraaien, zingen in een koor, fietsen en wandelen, beeldhouwwerk, kantklossen … Te veel om op te noemen!

Sinds haar oprichting heeft Neos Oud-Heverlee een gestage groei gekend. Vandaag zijn we met een goede 120 leden, onder wie er ook een aantal van buiten Oud-Heverlee. Nochtans is die toename van het aantal leden niet vanzelfsprekend. Alle verenigingen ondervinden vandaag de dag veel problemen om nieuwe leden aan te trekken. Voor een seniorenvereniging is dat nog moeilijker. Een veelgehoorde opmerking is “we zijn nog veel te jong om bij die oude mensen te gaan zitten”. Maar die oude mensen ‘zitten’ niet: ze zijn meestal zeer actief en ze hebben allemaal het gevoel dat de tijd sneller gaat dan vroeger.

Senior, ‘de mooiste tijd van je leven’, staat in de flyers van Neos. Vergeet het maar. Eigenlijk zouden we allen nog graag twintig zijn, en vooral met de ervaring van vandaag! Maar Neos Oud-Heverlee wil bijdragen tot het welzijn, het welbevinden van alle senioren in Oud-Heverlee. Hoewel de senioren nagenoeg 25% van de bevolking uitmaken, zijn ze voor de consumptiemarkt niet meer interessant. Heel wat senioren zijn eenzaam. Anderen zien hun gezondheid vroegtijdig achteruitgaan. Sommigen hebben financiële problemen. Een seniorenvereniging kan die problemen niet oplossen, maar kan wel bijdragen tot goede momenten in het leven van de senioren.

Neos Oud-Heverlee organiseert daarom op regelmatige basis een aantal bewegingsactiviteiten: maandelijks een wandeling van een zestal km, van april tot oktober een fietstocht van een 50 km in de regio, alle twee weken een petanque namiddag in het Lovanium te Leuven, in de zomer een fietsvakantie van vijf dagen in ons eigen land of een buurland. Onze andere en culturele activiteiten zijn daguitstappen, deelname aan concerten, theatervoorstellingen en film, bezoek aan tentoonstellingen en musea. Toch blijft de belangrijkste activiteit onze maandelijkse voordracht over allerhande thema’s (zie hierna het programma) die ertoe moeten bijdragen dat onze senioren bij blijven.

Daarnaast worden er door de koepelorganisaties, met name Neos Nationaal en Neos Vlaams-Brabant een aantal muzikale en andere momenten georganiseerd, waar vele senioren vol goesting aan deelnemen.