Neos Bree sluit werkjaar af met memorabel zomerfeest op 27 juni 2019. Verslag

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 27 juni, 11.00u: op de schitterende locatie van Pollismolen Bree staat het voltallige bestuur klaar om 73 leden te verwelkomen op het zomerfeest, de laatste activiteit van het voorbije werkjaar. Het zal een prachtige dag worden, van lekker tafelen en babbelen, van plezier en gezelligheid maar ook van emotie.
Na het aperitief heet voorzitter Louis Coonen het Neos-gezelschap van harte welkom: ‘
Het is vandaag een dag om te vieren. Niet alleen omdat we met dit zomerfeest een fantastisch jaarprogramma 2018-2019 afsluiten maar ook om iemand te gedenken en te bedanken voor alles wat hij voor Neos Bree betekend heeft, namelijk Albert Das en zijn echtgenote Mia’, aldus de nieuwe voorzitter.
Met trots deelt Louis ook mee dat we stilaan de kaap van 100 leden zullen bereiken want alvast 12 leden staan als kandidaat-lid al op de wachtlijst en maken na 1 juli de overstap naar volwaardig lid door 35,-euro per persoon over te maken op de rekening van Neos Bree.

Na het voorgerecht is het dan zover: Albert Das wordt gehuldigd als erevoorzitter van de vereniging waarvan hij ruim 7 jaar het voorzitterschap met hart en ziel heeft uitgevoerd.

‘Albert loodste Neos Bree bij zijn aantreden van een vereniging die toen in zak en as zat, tot een bloeiende, ambitieuze Neos-afdeling vandaag. Je ziet aan de volle zaal, Albert, dat je tijdens je voorzitterschap indruk hebt gemaakt op alle leden van Neos Bree’, aldus Louis Coonen die zijn waardering verder uitspreekt: ‘Albert is eigenlijk de redder van Neos Bree, want in 2011 was Neos Bree bijna verdwenen, telde nog amper een 40-tal leden en er was sinds lang geen verjonging meer. Even ter illustratie: 50% van de leden waren 80-plussers tegenover nu 22%! Albert durfde het aan om in die omstandigheden in 2011 de taak van voorzitter op zich te nemen.’
‘Tijdens zijn voorzitterschap heeft Albert Neos Bree opnieuw opgebouwd en laten uitgroeien tot een vereniging met enthousiaste leden. Hij had ook altijd aandacht voor de zwakkeren en  de ouderen. Hij maakte ook altijd tijd om een bezoekje te brengen aan de zieken en aan hen die wegens leeftijd naar het rusthuis of een serviceflatje verhuisd waren. Hij waakte er steeds over dat alle activiteiten betaalbaar bleven voor iedereen. Hij had een luisterend oor voor alle verzuchtingen van de leden.’

Het eerbetoon aan Albert Das wordt symbolisch bekrachtigd door het opspelden van het zilveren ereteken van Neos Nationaal en Neos Limburg die hiermee ook hun erkentelijkheid aan het voorzitterschap van Albert betonen.

Na een daverend applaus dankt een geëmotioneerde erevoorzitter iedereen die heeft meegewerkt aan de uitbouw van Neos, alle leden voor de sympathie en hartelijkheid die hij al die jaren heeft mogen ervaren en ook zijn lieve Mia die hem altijd gesteund heeft . ‘Het afscheid doet me wat maar ik heb alle vertrouwen in de nieuwe ploeg die klaarstaat en al bewezen heeft dat ze Neos Bree verder met veel zorg en zin voor kwaliteit zal besturen. Jullie mogen op mij blijven rekenen als een trouw lid en samen met Mia willen we graag verder genieten van zoveel mogelijk activiteiten die de club zal aanbieden’.
Christine Neyens, een van onze loyale leden, sloot de plechtigheid af met een gepersonaliseerd liedje waarmee ze Albert uitwuifde en het nieuwe bestuur verwelkomde. Zo leuk toch!

Na het smakelijke buffet nam Guy Beckx, de nieuwe secretaris, het woord om het nieuwe bestuur voor te stellen: ‘Het is geen moeilijke discussie geweest om een voorzitter te kiezen: iedereen vond dat die eer en dat gezag toekwam aan Louis die de laatste jaren bewezen heeft dat hij Neos in zijn hart draagt, op nagenoeg alle activiteiten aanwezig is met zijn Roza, en de trekker is geweest van vele initiatieven samen met zijn getrouwe compagnon de route Annie.
Gelukkig hebben wij voor een perfecte mix gezorgd van continuïteit enerzijds en een nieuwe frisse wind anderzijds. De continuïteit en de ervaren wijsheid is er dankzij de verdere aanwezigheid in het bestuur van Louis, Annie en Mathieu.

Want ook Annie en Mathieu verdienen een woord van dank en waardering: onze leden begrijpen onvoldoende wat er allemaal achter de schermen komt kijken van een vereniging als de onze.

Dank Annie en Mathieu voor jullie jarenlange inzet om Neos Bree mee te besturen. Jullie hebben dat schitterend gedaan en fijn dat we nog op jullie expertise mogen rekenen.’

Dat we de wind in de zeilen hebben is duidelijk: zeer binnenkort gaan wij het honderdste lid inschrijven. Dat is al een clubje van formaat. Maar het aantal is niet ons streefdoel want dat komt vanzelf als je kwaliteit nastreeft en dat willen we graag verderzetten voor jullie allemaal want ‘Bij Neos beleef je de tijd van je leven’.

Het is onze statutaire opdracht om aan jullie allen, de algemene ledenvergadering van Neos Bree, de bekrachtiging te verkrijgen van de nieuwe samenstelling van de bestuursploeg. Als jullie het daarmee eens zijn, horen we dat wel via een klein applausje’, besloot de nieuwe secretaris.

En dat klein applausje werd een mooie ovatie waarmee de algemene ledenvergadering het nieuwe bestuur voor de komende vier jaar alle succes toewenste.Het zomerfeest met veel geanimeerde gesprekken en gelach ging ook na het frisse dessert en de koffie nog een tijdje door. Ondervoorzitter Lou Beckers lichtte in een slotwoordje al een tipje van de sluier op toen hij de eerste activiteiten van het nieuwe werkjaar opsomde. De start wordt genomen op vrijdag 30 augustus om 15u in Mussenburghof waar het bestuur tijdens een BBQ het jaarprogramma zal bekendmaken. We kijken er al naar uit.