Neos Bree overhandigt nieuwjaarsgift aan Huis-Vergeet-me-nietje, 27 januari 2020. Verslag

Voor het werkjaar 2019-2020 nam Neos Bree zich voor een bijdrage te leveren aan een 'goed doel', met name Huis-Vergeet-me-nietje, De Houborn Bree, een inloophuis voor kankerpatiënten en hun naasten.

In het kader van 'Neos met een hart', werden er twee acties gepland: het Huis was met een stand met wenskaarten en andere zelfgemaakte leuke spulletjes, aanwezig op het kerstfeest op 12.12.2019 waar onze leden voor een bedrag van 438€ kleine aankoopjes deden. Een tweede actie was een sympathiek gebaar ter gelegenheid van onze nieuwjaarsreceptie waar elke aanwezige 5€ doneerde, samen goed voor een bedrag van 480€.

Een afvaardiging van het Neos-bestuur overhandigde vandaag 27/01, de sponsoring aan de medewerkers Monique en Petra. We weten dat het geld goed zal besteed worden door het Huis dat vooral dankzij het engagement van vrijwilligers gerund wordt en ten dienste staat van wie het door omstandigheden nodig heeft. Dank aan onze leden voor hun spontane en warme gulheid ter ondersteuning van ons 'goede doel'. We wensen er Huis-Vergeet-me-nietje veel plezier mee.