't Is gebeurd: Neos Bree heeft 150ste lid ingeschreven. Verslag

Mariette THIJS-DECKERS gaat onze geschiedenis in als het 150ste lid.

We vonden dat we dit niet zomaar konden laten voorbijgaan en brachten haar en echtgenoot Leo (lid nr. 149) een bezoekje met een bosje bloemen dat we symbolisch overhandigden aan Mariette maar waarmee we ook onze sympathie willen uitdrukken voor alle leden die onze club een warm hart toedragen.

Mariette en Leo Thijs-Deckers hebben twee kinderen en vier kleinkinderen van 15 tot 21 jaar. Haar man Leo herinneren sommigen zich wellicht nog: hij was directeur van de Generale Bank in Bree (later Fortis).
Mariette heeft lang getennist maar momenteel is haar sportieve bezigheid vooral fietsen. Neos heeft dan zeker goed nieuws voor haar: elke donderdag van begin april tot eind oktober, kan ze mee fietsen. Zeer welkom, Mariette.