Neos Bree steunt goede doelen: sponsoractie ten voordele van de vzw Ze Zijn Zo, 13 januari 2022

Neos Bree steunt goede doelen

Engagement en generositeit zitten in het DNA van de 220 Neos-clubs in Vlaanderen. Ook Neos Bree probeert elk werkjaar opnieuw een steentje bij te dragen aan een goed doel in het kader van een van de doelstellingen van onze seniorenvereniging, met name ‘Neos met een hart’.  We laten ons warm hart zien voor groepen of mensen die het moeilijker hebben in onze samenleving.

Vorige projecten

We herinneren even aan onze eerdere campagnes ‘voor het goede doel’ die we dankzij een grote solidariteit van onze leden hebben kunnen realiseren:

   

 

 

1.   Juni 2019: actie naar aanleiding van het platina priesterjubileum van E.H. Arthur Janssen, proost van Neos Bree
Neos Bree verzamelde onder haar leden 610,-euro voor Pelle, de Breese jongen die tijdens een jeugdkamp in 2018 een ongelukkige val maakte en vanaf de borstkas verlamd is.
 
 

2.   December 2019: Huis Vergeet-me-nietje, Houborn Bree, een inloophuis voor kankerpatiënten en hun naasten
Er werden twee acties gepland: het Huis was met een stand met wenskaarten en andere zelfgemaakte leuke spulletjes, aanwezig op ons kerstfeest op 12.12.2019 waar onze leden voor een bedrag van 438€ kleine aankoopjes deden. Een tweede actie was een sympathiek gebaar ter gelegenheid van onze nieuwjaarsreceptie waar elke aanwezige 5€ doneerde, samen goed voor een bedrag van 480€.
Neos Bree gaf met deze 918€ het vrijwilligerswerk van het Huis een flinke boost.
  

Ons huidig project: Ze Zijn Zo  

Voor het huidige werkjaar opteerde ons bestuur voor een sponsoractie voor de vzw ZeZijnZo, een vereniging die zich inzet voor gezinnen met kinderen van alle leeftijden met ontwikkelingsproblemen (sociaal, gedrag of leren). Daarnaast organiseren ze activiteiten voor kinderen en uitstapjes voor het hele gezin, waarbij ze de problemen van iedere dag een beetje kunnen vergeten en als gezin samen bezig kunnen zijn.
De bezielers van deze vereniging zijn Wendy Gerets en haar man Jos Gofflo van Bree. Op hun website 
https://vzw-zezijnzo.be/ verneem je meer over dit genereuze initiatief.

Aanvankelijk wilde Neos Bree een financiële bijdrage leveren om deze kinderen een gezellig kerstfeest te bezorgen op zaterdag 18 december 2021 waarop de vzw de kinderen een onvergetelijke namiddag zou bezorgen met chocomel, frisdranken, koffiekoeken, gebak en kerstcadeautjes.
Dat kost natuurlijk geld voor de vzw die het vooral moet hebben van eigen kleine acties en van gulle sponsors. En Neos Bree wil zich daar graag bij aansluiten.
Jammer genoeg heeft dat kerstfeestje niet kunnen plaatsvinden zoals het gepland was en hebben Wendy en Jos het wat anders moeten aanpakken met de ontvangst van de gezinnen in aparte bubbels. Maar aan de vele foto’s te zien op de Facebookpagina van Zezijnzo Vzw heeft de organisatie heel veel kinderen onvergetelijke momenten bezorgd en leuke cadeautjes kunnen geven.
 

Onze actie 

Omdat er wegens de coronamaatregelen weinig mogelijkheden waren voor concrete acties, heeft het bestuur van onze club haar leden aangesproken en gevraagd om een bedragje te storten op onze rekening. We konden ook deze keer rekenen op de gulheid en zin voor solidariteit van onze 140 leden.

Op onze bestuursvergadering van 13 januari 2022 konden we dan ook het mooie bedrag van 750€ overhandigen aan de mensen van de vzw waarvoor ze heel dankbaar waren.
We wensen Wendy en Jos nog veel engagement, inspiratie en kracht toe om dit warme initiatief te kunnen verderzetten. Proficiat voor zoveel dynamisme en doorzetting ten bate van kinderen die steun en aanmoediging verdienen en nodig hebben.