Welkom op de website van Neos Herzele

 

Neos Herzele betekent een NEtwerk voor Ondernemende Senioren te Herzele.

Het bankrekeningnummer van Neos Herzele is BE26 9731 5892 4329

Neos Herzele is:

 • Een sociaal-culturele seniorenvereniging;
 • Deel uitmakend van de nationale senioren-organisatie Neos vzw en het provinciaal verbond Neos Oost-Vlaanderen;
 • Voor 50-plussers uit groot-Herzele die nog mee willen evolueren met de tijd en over een brede interesse beschikken, die te vinden zijn voor:
  • cultuur: muziek en musical, lezingen, toneel, ...
  • uitstappen: museumbezoek, stadsbezoek, bedrijfsbezoek, ...
  • reizen: city-trips, ...
  • sport: wandelen, fietsen, ...
  • ontspanning: gezellig samenzijn rond een thema: Paasfeest, Kerst- en Nieuwjaar, ...
  • voor een zinvolle en leuke invulling van vrije tijd in een gemoedelijke, vriendschappelijke sfeer.

Neos Herzele startte op 4 februari 2016 en telt sindsdien meer dan 100 leden. Zij maken ook allen deel uit van de nationale vzw Neos die meer dan 32.000 leden telt verspreid over meer dan 200 clubs.

Iedereen die zich herkent in wat Neos is kan uiteraard lid worden. Wie lid wil worden neemt het best contact op met een bestuurslid. De namen daarvan zijn te vinden onder de rubriek van deze website met de titel  "Wie zijn Wij"/"Bestuur".

Het lidmaatschap loopt telkens van 1 januari tot 31 december en bedraagt 30€. Het jaarlijks activiteitenprogramma loopt telkens van 1 september tot 31 augustus. 

Elk lid van Neos krijgt ook viermaal per jaar het Neos-magazine in de bus.

 

Geplande activiteiten :

Neos Herzele heeft intussen een bestuursploeg gevormd. De namen van die bestuursleden vindt u terug in de rubriek 'Wie zijn wij'/bestuur.

Deze bestuursleden hebben opnieuw een boeiend en interessant programma samengesteld voor het seizoen 2018-2019. 

In het lopende seizoen zijn al enkele activiteiten achter de rug maar er staan er nieuwe gepland. U vindt ze onder de rubriek "agenda". Neos Herzele neemt als club ook deel aan een aantal provinciale en nationale programma's van Neos vzw. Elk lid van Neos Herzele kan uiteraard ook individueel deelnemen aan de provinciaal- en nationaal georganiseerde programma's. Die programma's zijn te vinden op de website van Neos : www.neosvzw.be. Leden die zich daarvoor individueel wensen in te schrijven kunnen zich wenden tot de secretaris van Neos Herzele of rechtstreeks bij Neos vzw.

Kandidaten voor de bestuursploeg :

Nog steeds zijn er plaatsen vrij in het bestuur van Neos Herzele. Diegenen die zich aangesproken voelen om mee te werken aan de uitbouw van Neos te Herzele zijn van harte welkom. 

Zij kunnen zich melden bij een van de bestuursleden van Neos Herzele. 

15/12/2018
"Lotti goes Classic" : optreden van Helmut Lotti te Gent
15/1/2019
Bowling met Neos Herzele
25/1/2019
Algemene Ledenvergadering van Neos Herzele, receptie en feestmaaltijd
10/2/2019
"MelodiŽn voor Miljoenen" , Frascati Symphonic Orchestra te Antwerpen
26/2/2019
Finale van de Provinciale Neos-quiz
Zoek: