Welkom op de website van Neos Herzele

 

Neos Herzele betekent een NEtwerk voor Ondernemende Senioren te Herzele.

Het bankrekeningnummer van Neos Herzele is BE26 9731 5892 4329

Neos Herzele is:

 • Een sociaal-culturele seniorenvereniging;
 • Deel uitmakend van de nationale senioren-organisatie Neos vzw en het provinciaal verbond Neos Oost-Vlaanderen;
 • Voor 50-plussers uit groot-Herzele die nog mee willen evolueren met de tijd en over een brede interesse beschikken, die te vinden zijn voor:
  • cultuur: muziek en musical, lezingen, toneel, ...
  • uitstappen: museumbezoek, stadsbezoek, bedrijfsbezoek, ...
  • reizen: city-trips, ...
  • sport: wandelen, fietsen, ...
  • ontspanning: gezellig samenzijn rond een thema: Paasfeest, Kerst- en Nieuwjaar, e.a.
  • voor een zinvolle en leuke invulling van vrije tijd in een gemoedelijke, vriendschappelijke sfeer.

Neos Herzele startte op 4 februari 2016 en telt sindsdien ruim meer dan 100 leden. Zij maken ook allen deel uit van de nationale vzw Neos die ook ruim meer dan 30.000 leden telt verspreid over meer dan 200 clubs.

Iedereen die zich herkent in wat Neos is kan uiteraard lid worden. Wie lid wil worden neemt het best contact op met een bestuurslid. De namen daarvan zijn te vinden onder de rubriek van deze website met de titel  "Wie zijn Wij"/"Bestuur".

Het lidmaatschap loopt telkens van 1 januari tot 31 december en bedraagt 35 €/persoon. Het jaarlijks activiteitenprogramma loopt telkens van 1 september tot 31 augustus. 

Elk lid van Neos wordt persoonlijk uitgenodigd naar elk evenement en krijgt ook viermaal per jaar het Neos-magazine in de bus.

Geplande activiteiten :

Jaarlijks stellen de bestuursleden een uitgebreid, divers en boeiend jaarprogramma op. 

De verslagen van alle activiteiten vindt u onder de rubriek van deze website met de naam  "fotoalbum/verslagen".

Jammer genoeg werden de programma's van de voorbije twee jaar omzeggens helemaal overhoop gehaald door de maatregelen die werden genomen in de strijd tegen het coronavirus. Verschillende evenementen werden afgelast en sommige werden verplaatst naar een nieuwe datum 2022. 

Intussen klaart de hemel boven de coronacrisis op en wordt de zogenaamde vrijheid (om te verenigen) weer tastbaar. Het bestuur van Neos Herzele doet er ook alles aan om het programma te dynamiseren en de draad terug op te nemen. Voor 2022 werden verschillende activiteiten gepland en kunnen we stellen dat het programma haast vastligt voor de rest van het jaar.

In de rubriek "agenda" kan u het programma inkijken.

Elk lid van Neos Herzele kan uiteraard ook individueel deelnemen aan de provinciaal- en nationaal georganiseerde programma's. Die programma's zijn te vinden op de website van Neos : www.neosvzw.be. Leden die zich daarvoor individueel wensen in te schrijven kunnen zich wenden tot de secretaris van Neos Herzele of rechtstreeks bij Neos vzw.

Kandidaten voor de bestuursploeg :

Nog steeds zijn er plaatsen vrij in het bestuur van Neos Herzele. Diegenen die zich aangesproken voelen om mee te werken aan de uitbouw van Neos te Herzele - in welke functie dan ook - zijn van harte welkom. 

Zij kunnen zich altijd melden bij een van de bestuursleden van Neos Herzele. 

13/12/2022
Lezing door Hendrik VOS : "De EU, van crisis naar crisis".
22/12/2022
Musical "Vergeet Barbara" te Puurs - Hommage aan Will Tura
Zoek: