Beste lezers


Onze vereniging, Neos, is een sociaal-culturele beweging die senioren samenbrengt om de vrijgekomen tijd op een maatschappelijk zinvolle manier in te vullen.


Neos ondersteunt de persoonlijke en maatschappelijke emancipatie, zodat ouderen op een zelfstandige manier een volwaardige plaats kunnen innemen in de samenleving.

Gemeenschapsvorming, kunst- en cultuurparticipatie, vorming en informatie zijn centrale begrip
pen.

            

Ons bestuur

Neos staat voor netwerk van ondernemende senioren.

Iedereen die zich onder deze noemer terug kan vinden, is welkom.
Er zijn geen leeftijdgrenzen.

Lid worden van Neos doet men door aan te sluiten bij een plaatselijke Neosclub, in casu de club van Tremelo-Baal.

Elk lid kan deelnemen aan de activiteiten van de eigen club, is verzekerd en ontvangt het ledenblad "Neos Magazine" en de nieuwsbrieven van de plaatselijke club.

---------------------------------------

WANDELZOEKTOCHT - februari - 31 mei 2022

Vorig jaar stelden we een fotozoektocht voor, dit jaar bieden we een zoektocht aan waar dingen moeten gevonden en/of worden geteld.

Deze zoektocht gaat over 3,250 km en op die afstand zijn er 24 vragen op te lossen.

Meer details: Klik hier

7/6/2022
Neos provinciaal - Tweedaagse Floriade in Almere
16/6/2022
PETANQUE PARK HEIDE - VELDONKSTRAAT 261 A - 3128 BAAL
30/6/2022
DAGUITSTAP HOOGSTRATEN
7/7/2022
WANDELING BALENBERG
12/7/2022
DAGUITSTAP DOORNIK - PARKING VINNEWEG 7,15 u