Beste lezers


Onze vereniging, Neos, is een sociaal-culturele beweging die senioren samenbrengt om de vrijgekomen tijd op een maatschappelijk zinvolle manier in te vullen.


Neos ondersteunt de persoonlijke en maatschappelijke emancipatie, zodat ouderen op een zelfstandige manier een volwaardige plaats kunnen innemen in de samenleving.

Gemeenschapsvorming, kunst- en cultuurparticipatie, vorming en informatie zijn centrale begrip
pen.

            

Ons bestuur

Neos staat voor netwerk van ondernemende senioren.

Iedereen die zich onder deze noemer terug kan vinden, is welkom.
Er zijn geen leeftijdgrenzen.

Lid worden van Neos doet men door aan te sluiten bij een plaatselijke Neosclub, in casu de club van Tremelo-Baal.

Elk lid kan deelnemen aan de activiteiten van de eigen club, is verzekerd en ontvangt het ledenblad "Neos Magazine" en de nieuwsbrieven van de plaatselijke club.

7/10/2021
Daguitstap PLANETARIUM en MINI-EUROPA
21/10/2021
Voordracht Filip Schoovaerts: “Moet er geen zand zijn!!” Met toelichting: “vroeger en nu!”
15/11/2021
Melodieën voor miljoenen
16/11/2021
Bezoek Woonzorgcentrum Demerhof Aarschot
23/11/2021
Voorronde provinciale Neos quiz