Beste lezers


Onze vereniging, Neos, is een sociaal-culturele beweging die senioren samenbrengt om de vrijgekomen tijd op een maatschappelijk zinvolle manier in te vullen.


Neos ondersteunt de persoonlijke en maatschappelijke emancipatie, zodat ouderen op een zelfstandige manier een volwaardige plaats kunnen innemen in de samenleving.

Gemeenschapsvorming, kunst- en cultuurparticipatie, vorming en informatie zijn centrale begrip
pen.

Neos staat voor netwerk van                                             
ondernemende senioren.


Iedereen die zich onder deze noemer terug kan vinden, is welkom.
Er zijn geen leeftijdgrenzen.

Lid worden van Neos doet men door aan te sluiten bij een plaatselijke Neosclub, in casu de club van Tremelo-Baal.

Elk lid kan deelnemen aan de activiteiten van de eigen club, is verzekerd en ontvangt het ledenblad "Neos Magazine" en de nieuwsbrieven van de plaatselijke club.

4/6/2019
'Beatles Revival'
13/6/2019
Daguitstap distributiecentrum Colruyt en hospitaal Notre Dame te Lessines
4/7/2019
Bezoek - themawandeling - Mechelen vroeger en nu
16/7/2019
Bezoek aan fort Breendonk en brouwerij Moortgat
6/8/2019
Daguitstap Diamantmuseum en Advocaatatelier te Nijlen