Beste lezers


Onze vereniging, Neos, is een sociaal-culturele beweging die senioren samenbrengt om de vrijgekomen tijd op een maatschappelijk zinvolle manier in te vullen.


Neos ondersteunt de persoonlijke en maatschappelijke emancipatie, zodat ouderen op een zelfstandige manier een volwaardige plaats kunnen innemen in de samenleving.

Gemeenschapsvorming, kunst- en cultuurparticipatie, vorming en informatie zijn centrale begrip
pen.

Neos staat voor netwerk van                                             
ondernemende senioren.


Iedereen die zich onder deze noemer terug kan vinden, is welkom.
Er zijn geen leeftijdgrenzen.

Lid worden van Neos doet men door aan te sluiten bij een plaatselijke Neosclub, in casu de club van Tremelo-Baal.

Elk lid kan deelnemen aan de activiteiten van de eigen club, is verzekerd en ontvangt het ledenblad "Neos Magazine" en de nieuwsbrieven van de plaatselijke club.

12/8/2020
Openluchtvoorstelling Historalia 1830 - UITGESTELD naar 11/08/2021
25/8/2020
Wandelen en mosselen
6/9/2020
40 in 2020 - UITGESTELD naar 05/09/2021
15/9/2020
3-daagse Īle de France - WORDT UITGESTELD
24/9/2020
Daguitstap Deltawerken Neeltje Jans Zeeland