Beste lezers


Onze vereniging, Neos, is een sociaal-culturele beweging die senioren samenbrengt om de vrijgekomen tijd op een maatschappelijk zinvolle manier in te vullen.


Neos ondersteunt de persoonlijke en maatschappelijke emancipatie, zodat ouderen op een zelfstandige manier een volwaardige plaats kunnen innemen in de samenleving.

Gemeenschapsvorming, kunst- en cultuurparticipatie, vorming en informatie zijn centrale begrip
pen.

Neos staat voor netwerk van                                             
ondernemende senioren.


Iedereen die zich onder deze noemer terug kan vinden, is welkom.
Er zijn geen leeftijdgrenzen.

Lid worden van Neos doet men door aan te sluiten bij een plaatselijke Neosclub, in casu de club van Tremelo-Baal.

Elk lid kan deelnemen aan de activiteiten van de eigen club, is verzekerd en ontvangt het ledenblad "Neos Magazine" en de nieuwsbrieven van de plaatselijke club.

15/1/2021
Nieuwjaarsmaaltijd - wordt uitgesteld
23/1/2021
Concert Andrea Bocelli - wordt uitgesteld naar 5 maart 2022
22/2/2021
‘Neos midweek’ – VAYAMUNDO OOSTENDE
28/2/2021
Melodieën voor miljoenen - 28/02/21 - Koningin Elisabethzaal, Antwerpen
3/3/2021
Concert Lemmensinstituut: Beethoven