Page 5 - _09EKC_NEOS_202106.pdf
P. 5

Rijk Jommeke in de penarie
    + 7&'+ ǛǚȒ' /&$"  //&Ć/" %""ƞ ,**"(" ""+ # ") %1&$" 0,*


     + 0 % 11"+ $"3,+!"+ǽ ))""+ %""ƞ %&' %&"/,-
    nooit belastingen betaald. Resultaat:

    %&' *,"1 ""+ Ɯ(0" ,"1" 3 + ǚǕǕ *&)' /!
    ophoesten. Hij zit dus in de knel én in
    de penarie. Acteur en televisiemaker
    "))" " "2)" 0 %/""# ""+ "&$"+7&++&$"Ǿ
    %2*,/&01&0 %" "+ )&"#!"3,))" -"/0&Ɲ $"
    ,- !" 4"/")! 3 + "# 60ǽ %&'0 " ),"!1
    nam het tekenwerk voor zijn rekening.
    www.standaarduitgeverij.be

    6 juli Wereldkusdag
    Traditioneel staat 6 juli 2021 bekend als Wereld Kusdag of  Natuurgeluiden tegen stress
    Werelddag van het Zoenen. Centraal staat het plezier en  Fluitende vogels, kabbelende beekjes: aangenaam om naar

    %"1 Ɯ'+" $"3,") ! 1 ""+ (20 ( + $"3"+ǽ "7" ! $ &0 ,+1Ȓ 1" )2&01"/"+Ǿ * / ,,( $,"! 3,,/ !" $"7,+!%"&!ǽ Ȋ 122/$"Ȓ
    staan in het Engeland van de 19e eeuw. Vaak worden op  luiden doen niet alleen je stressniveau dalen” zegt Nathalie
    Wereld Kusdag recordpogingen gedaan van bijvoorbeeld  & %")0 ț4"1"+0 % --")&'( ,+!"/7,"(01"/  "+1ȜǾ Ȋ,,( '" -,Ȓ
    de langste zoen of de meeste kussen. Benieuwd hoe dit in  sitieve emoties stijgen en je bloeddruk of pijnervaring worden
    coronatijden gevierd gaat worden.         01"/( "Ħ+3),"!ǽȋ " + 122/ 3"/$1 ,,( *&+!"/  +! %1 ! +
                             een stad. “We moeten niet constant alert zijn. We schrikken
                             minder van beweging of geluiden.”


     Je persoonlijk medicatieschema online
     Het innemen van medicatie gebeurt best zo nauwkeurig mogelijk. Als je verschillende
     *"!& &'+"+ *,"1 &++"*"+Ǿ *,"1 '" %"1 ,3"/7& %1 7&"+ 1" "4 /"+ǽ  1 ( + % +!&$ 3&
     het online overheidsportaal MijnGezondheid.be. Je meldt je aan op MijnGezondheid.be
     "+ ! / 3&+! '" ,+!"/ !" /2 /&"( Ȉ$"+""0*&!!")"+ȉ ""+ )&+( + / ',24 *"!& 1&"0 %"Ȓ
     ma. Is dit nog niet ingevuld, vraag er dan naar bij je arts.                                                  NEOS - 5
  NEOS_2122_004-005-samenleven.indd  5                                21/05/2021  09:24
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10